Belgelendirme Başvurusu Yap. Sizi Arayalım

Formu Doldurduktan Sonra Belgelendirme Uzmanımız Sizi Arayacaktır.

Hızlı Başvuru

  SINAV TAKVİMİ


  BİZ KİMİZ

  BARTAŞ BELGELENDİRME

  BARTAŞ, yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla
  sanat ve mesleğe yönelik eğitim ve öğrenimini verecek tesisi kurmak, özel dershane ve kurs açıp işletmek adına 31.08.2007 tarihinde resmi olarak kurulmuştur.

  Ancak BARTAŞ, ihtiyaçlar doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin, Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde


  KURALLAR VE BİLGİLENDİRME

  • Teorik ve performansa dayalı sorular BARTAŞ tarafından hazırlanır. Teorik sınav sorularının dağıtımı sınav günü adaylara gerçekleştirilir.
  • Adayların sınav kâğıtlarının okunması ve sınav performans kontrol listelerinin doldurulması sınavı gerçekleştiren Değerlendirici tarafından yapılır. İlgili sınavın her yeterlilik birimi ayrı ayrı değerlendirilir.
  • Adayların belgelendirme kararı BARTAŞ Karar Vericisi tarafından alınır.
  • Sınav sonuçları BARTAŞ tarafından web adresinde sınavdan sonra iki hafta içerisinde İşletme
  Müdürü onayıyla yayınlanır. Sınav sonuçları her adaya uygun iletişim yöntemleri ile bildirilir.
  • BARTAŞ logosu kullanım koşulları web adresinde yayınlanan Belge ve Logo Kullanım Talimatına
  (T01) göre belirtilmiştir.
  • İtiraz ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlanması web adresinde yayınlanan İtiraz ve Şikâyet Prosedürüne (P11) göre yapılmaktadır.

  Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi gerçekleştikten sonra ve Karar Verici tarafından belgelendirme kararı alındıktan sonra BARTAŞ tarafından MYK portalına işlenir. MYK portalına işlenilen sınav sonuçları adaylara; (sınav ve belgelendirme sekmesinde sınav sonuçları bölümünün linki verilecek) ve adayların kişisel e-devlet portalından sonuçlara ulaşımları sağlanır.

  Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, Karar Verici tarafından belgelendirme kararı alındıktan sonra MYK portalından belge basım işlemi gerçekleştirilerek yapılır. Belgelendirme faaliyetlerinde karar alma süreci 10 iş günüdür. Başaralı olan adayların belgeleri MYK tarafından hazırlanarak BARTAŞ’a iletilir. BARTAŞ kendisine ulaşan belgelerin dağıtımını belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içerisinde gerçekleştirir.

  • Adaylar, Değerlendirici tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
  • Adaylar kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
  • Adaylar performansa dayalı sınavlarda bireysel olarak sınavlara tabii tutulur.
  • Adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, teorik sınavın ilk 20 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav başlama saatinden 20 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmayacaktır.
  • Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
  • Sınav esnasında cep telefonu vb. alet ve donanımların kullanımı yasaktır.
  Matematiksel işlemler bulunan sınavlarda veri bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir.
  • Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
  • Adaylar teorik sınavda, sadece Değerlendiricinin dağıttığı dokümanlara cevaplarını yazabileceklerdir, başka kâğıt kullanmaları yasaktır.
  • Teorik sınavlarda silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılmaktadır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılmaktadır.
  • Sınavlarda adayların masaların üzerinde hiçbir kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.
  • Performansa dayalı sınavda adayların, sınav alanına kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
  • Adayların sınav yapıcılarıyla ilgili tarafsızlığı zedeleyecek ilişkisi olması halinde aday görevli personeli reddederek müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
  • Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi ve sınav materyali BARTAŞ tarafından sağlanır.
  • BARTAŞ, teorik ve performans sınavlarını bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirler üzerinden yapmaktadır.
  • BARTAŞ, sınav alanında bulunan herkesin öncelikle elini dezenfekte etmesini sağlamaktadır.
  • BARTAŞ, sınav alanındaki kişiler arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlamaktadır
  • BARTAŞ, Sınav alanında bulunan gözetmenleri, değerlendiricileri ve adayları birbirleriyle tokalaşmaması konusunda uyarır.
  • BARTAŞ her sınav öncesinde sınav alanının dezenfekte edilmesini sağlamaktadır.
  • BARTAŞ, Sınav başlamadan önce yapılan bildirimlerde muhakkak sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiği hatırlatır ve sınav alanından çıkartır. Bu durumdaki adaylara sınav haklarının yanmayacağını ve daha sonra sınavlarının gerçekleştirileceğini belirtir.
  • Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin MYK tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda BARTAŞ tarafından alındığını muhakkak adaylara bildir.
  • BARTAŞ, adayların sınavlarda kullanacağı kalem, silgi vb. malzemeleri sınav öncesinde dezenfekte ederek adaylara teslim etmektedir.
  • BARTAŞ, İlgili KKD ve maske kullanmayan adayları sınava kesinlikle almamaktadır.
  • BARTAŞ, teorik ve performans sınavı biten adayların sosyal mesafeye uyarak sınav alanlarını terk etmesini sağlamaktadır
  • BARTAŞ, sınav alanında uygun yerlere ve sınav alanının giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirmektedir.

  • Adayın başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmesi,
  • Cevap kâğıdının teslim edilmemesi,
  • Kopya çekildiğinin Değerlendirici tarafından tespit edilmesi,
  • Toplu kopya çekildiğinin tespiti,
  • Adayın yerine bir başka kişinin sınava girmesi,
  • Sınav evrakına zarar verilmesi, soru ve cevap kâğıdının yırtılması, sınav materyallerinin zarar görmesi, sınavla ilgili evrak ve materyallerin görevlilere teslim edilmemesi, vb.

  Her belgelendirme programına uygun, bahse konu yeterliliğe ilişkin ücretlerin, belgelendirme şartlarını içeren bütün dokümanlarla birlikte, başvuranların hakları ve belgelendirilmiş personelin uyması gerektiği kuralları da içeren görevler dâhil, sistem dokümanlarında ayrıntılı bir açıklaması sağlanmıştır. Ayrıca bu bilgiler başvuracak kişilerin ulaşması için internet adresinden yayınlanması sağlanmaktadır.

  Başvuru yapan kişilerden aşağıdaki hususları içeren imzalanmış Başvuru formu talep edilmektedir:
  • İstenilen belgenin kapsamı,
  • Başvuru sahibinin başvuru ve sınavlara ilişkin kurallara uyacağına ve değerlendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ilişkin beyan,
  • Kanıtlarla teyit edilen ve desteklenen ilgili niteliklerin ayrıntıları,
  • Başvuru sahibi hakkında genel bilgi, örneğin adı, adresi ve kişinin tanınması için gerekli olabilecek diğer bilgiler.

  • 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 (UY)
  • 17UY0332-4 Emlak Danışmanı Seviye 4 (UY)
  • 19UY0390-3 Motosikletli Kurye Seviye 3 (UY)

  POLİTİKALAR

  KALİTE POLİTİKASI

  Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, BARTAŞ vizyon ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak,

  DEVAMINI İNCELE

  TARAFSIZLIK POLİTİKASI

  BARTAŞ bünyesinde;
  1. 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 (UY)
  2. 17UY0332-4 Emlak Danışmanı Seviye 4 (UY)
  3. 19UY0390-3 Motosikletli Kurye Seviye 3 (UY)
  Konularında personel belgelendirmesi yapılmaktadır.

  DEVAMINI İNCELE

  BİRİM BİRLEŞTİRME

  Bir mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikte belge alma şartı olarak belirtilen yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmak gerekmektedir. Bununla birlikte, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. BARTAŞ tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Daha önce farklı bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan sınava girmiş olan ve birim birleştirme yapmak isteyen adaylar, daha sonra BARTAŞ’da sınava girerek belge almaya hak kazandıkları taktirde belgesini BARTAŞ’dan talep edebilirler. Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur

  DEVAMINI İNCELE