BELGELENDİRME YETKİSİ

Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.

Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Teşvikten yararlanan kişiler belge ücreti ödemez.

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.

Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.

Sınavsız belge yenileme ücreti 400tl’dir. sınavlı belge yenileme ise revize edilen uy’ye göre gireceği birimlerden belirlenir.

Toplu başvurular söz konusu olduğunda aşağıdaki oranlar üzerinden indirim sağlanacaktır:

• 1-9 Başvuru: Liste Fiyatı

• 10-20 Başvuru: Liste Fiyatı üzerinden %5

• 21-50 Başvuru: Liste Fiyatı üzerinden %10

• 51 ve üzeri başvuru: Liste Fiyatı üzerinden %15