TARAFSIZLIK POLİTİKASI


TARAFSIZLIK POLİTİKASI

BARTAŞ bünyesinde;
1. 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 (UY)
2. 17UY0332-4 Emlak Danışmanı Seviye 4 (UY)
3. 19UY0390-3 Motosikletli Kurye Seviye 3 (UY)

Konularında personel belgelendirmesi yapılmaktadır. BARTAŞ adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, komitelerin, değerlendiricilerin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya firma/kuruluş etkileyemez. BARTAŞ kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturmuştur.

BARTAŞ’da sınav ve belgelendirme faaliyetleri diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir.

BARTAŞ’da çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme işlemleri süresince adaylara adil ve eşit davranıldığı garanti altına alınmaktadır.

BARTAŞ’ın sunmakta olduğu hizmetlerden biri veya birkaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan adayların başvurusunun alınması esnasında BARTAŞ tarafsızlık ilkesini ön plana çıkartarak işlemlerini gerçekleştirir. Bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapılmaz.