KALİTE POLİTİKASI

Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak,

BARTAŞ vizyon ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak,
Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağanması için faaliyetlerde bulunmak,
Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,
Her yıl eğitime zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile zamanında ve hatasız hizmet vermek,
TÜRKAK ve MYK Yönetmelik esaslarına sahip kalite yönetim sistemini uygulayarak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla oluşturulan kalite, sınav ve belgelendirme sistemi çerçevesinde yürüteceğimizi taahhüt ederiz.