BELGE VE LOGO KULLANIM KURALLARI

Logo Kullanımı

BARTAŞ logo kullanım şartları bu talimatta belirtildiği gibidir. Adayların imzalamış oldukları Belgelendirme Sözleşmesi (F009) ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Logo kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Belgeli personel, bu talimattaki logo kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır/iptal edilir.
 • BARTAŞ logosu, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında logo kullanılamaz.
 • BARTAŞ logosunun, kullanıldığı her alanda, hizmete ait olmadığı, hizmetin sunulması sırasında çalışan personele ait olduğu belirtilir.
 • BARTAŞ logosu, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
 • BARTAŞ logo boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla yeniden boyutlandırılabilir.
 • BARTAŞ logosu, belgeli personelin veya çalıştığı firmasının basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım kataloglarında ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.
 • Belgeli personel TÜRKAK ve MYK kurallarına da uymakla yükümlüdür.
 • BARTAŞ logosu, basılı veya elektronik ortamda, kuruluşun logosundan büyük olmamak, ön plana çıkmamak koşuluyla kullanılabilir.
 • BARTAŞ logosu, başka bir logonun bir parçası veya tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • BARTAŞ logosu, ürün üzerinde kullanılamaz.
  Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi veya belgesinin askıya alınması/iptal edilmesi durumlarında, belgeli personel logo kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel, BARTAŞ logosunun kullanım şartlarına uymadığı takdirde, belgenin kullanımı askıya alınır ve belgeli personelden düzeltici faaliyet gerçekleştirmesi talep edilir. Düzeltici faaliyete rağmen şartlara uymamaya devam etmesi halinde belge iptal edilir.
 • Belge üzerindeki BARTAŞ logosu hiçbir şekilde tek başına kullanılamaz.
 • BARTAŞ, logo kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak kaldırma yada koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir.
 • BARTAŞ, bu kurallara uymayan, BARTAŞ’ın haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.
 • Belgeli personel, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 • Bu hükümler kapsamında, BARTAŞ’ın logolarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.

Belge Kullanımı

BARTAŞ belge kullanım şartları bu talimatta belirtildiği gibidir. Adaylar imzalamış oldukları Belgelendirme Sözleşmesi (F009) ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Belge kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Belgeli personel, bu talimattaki belge kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır/iptal edilir.
 • Belgeli personel, BARTAŞ tarafından verilen belgeyi, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında belge kullanılamaz.
 • Belge, BARTAŞ’ın mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedür ve proseslerine uyulduğu ve belgenin geçerli olduğu sürece, belgeli kişi, belgenin kullanım hakkına sahiptir. Belgeli kişi, belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
 • Belge, askı süresince düzeltici faaliyetler gerçekleştirilene kadar geçersizdir. Gerekmesi durumunda, BARTAŞ, askı süreci ile ilgili bilgiyi web sayfasında ilan edebilir.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir.
 • Belgeli kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgeli personel, belgesini BARTAŞ’ın itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 • Belgeli personel, belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 • Belgelendirme ile ilgili olarak, belgeli personel belgesini, BARTAŞ hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde kullanamaz.
 • Belgeli personel, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması durumunda belgenin kullanımına son verilerek, belgenin yenilenmesi için BARTAŞ’a eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
  Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren bütün belge ve eklerinin kullanımına son verilmelidir.
 • Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge ve eklerinin kullanımı sonlanacaktır. Belge, belgeli personel tarafından 15 (on beş) gün içerisinde BARTAŞ’a teslim edilmelidir.
 • Belgeli personel, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile BARTAŞ’a bildirmelidir.
 • Belgenin orijinal nüshası, belgeli personelin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir, fakat aslı yerine geçmez.
 • Belge, belgeli personel tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla, dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 • Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.