Sınav ve Belge Kuralları

TEORİK VE PERFORMANS SINAVLARI İÇİN GENEL KURALLAR

4.1 GENEL BİLGİLENDİRME

 1. Teorik ve performansa dayalı sorular BARTAŞ tarafından hazırlanır. Teorik sınav sorularının dağıtımı sınav günü adaylara gerçekleştirilir.
 2. Adayların sınav kâğıtlarının okunması ve sınav performans kontrol listelerinin doldurulması sınavı gerçekleştiren Değerlendirici tarafından yapılır. İlgili sınavın her yeterlilik birimi ayrı ayrı değerlendirilir.
 3. Adayların belgelendirme kararı BARTAŞ Karar Vericisi tarafından alınır.
 4. Sınav sonuçları BARTAŞ tarafından web adresinde sınavdan sonra iki hafta içerisinde İşletme Müdürü onayıyla yayınlanır. Sınav sonuçları her adaya uygun iletişim yöntemleri ile bildirilir.
 5. BARTAŞ logosu kullanım koşulları web adresinde yayınlanan Belge ve Logo Kullanım Talimatına (T01) göre belirtilmiştir.
 6. İtiraz ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlanması web adresinde yayınlanan İtiraz ve Şikâyet Prosedürüne (P11) göre yapılmaktadır.

 

Başvuru gerçekleştiren adayların hakları ve belgelendirilmiş kişilerin uyması gerektiği kuralları içeren bilgiler F009 Belgelendirme Sözleşmesi – R04 detaylandırılmıştır.

4.2 SINAV KURALLARI

 1. Adaylar, Değerlendirici tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
 2. Adaylar kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
 3. Adaylar performansa dayalı sınavlarda bireysel olarak sınavlara tabii tutulur.
 4. Adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, teorik sınavın ilk 20 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.
 5. Sınav başlama saatinden 20 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmayacaktır.
 6. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
 7. Sınav esnasında cep telefonu vb. alet ve donanımların kullanımı yasaktır.
 8. Matematiksel işlemler bulunan sınavlarda veri bankası olmayan hesap makinesi ve yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir.
 9. Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
 10. Adaylar teorik sınavda, sadece Değerlendiricinin dağıttığı dokümanlara cevaplarını yazabileceklerdir, başka kâğıt kullanmaları yasaktır.
 11. Teorik sınavlarda silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılmaktadır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılmaktadır.
 12. Sınavlarda adayların masaların üzerinde hiçbir kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.
 13. Performansa dayalı sınavda adayların, sınav alanına kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
 14. Adayların sınav yapıcılarıyla ilgili tarafsızlığı zedeleyecek ilişkisi olması halinde aday görevli personeli reddederek müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
 15. Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi ve sınav materyali BARTAŞ tarafından sağlanır.
 16. BARTAŞ, teorik ve performans sınavlarını bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirler üzerinden yapmaktadır.
 17. BARTAŞ, sınav alanında bulunan herkesin öncelikle elini dezenfekte etmesini sağlamaktadır.
 18. BARTAŞ, sınav alanındaki kişiler arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlamaktadır
 19. BARTAŞ, Sınav alanında bulunan gözetmenleri, değerlendiricileri ve adayları birbirleriyle tokalaşmaması konusunda uyarır.
 20. BARTAŞ her sınav öncesinde sınav alanının dezenfekte edilmesini sağlamaktadır.
 21. BARTAŞ, Sınav başlamadan önce yapılan bildirimlerde muhakkak sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiği hatırlatır ve sınav alanından çıkartır. Bu durumdaki adaylara sınav haklarının yanmayacağını ve daha sonra sınavlarının gerçekleştirileceğini belirtir.
 22. Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin MYK tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda BARTAŞ tarafından alındığını muhakkak adaylara bildir.
 23. BARTAŞ, adayların sınavlarda kullanacağı kalem, silgi vb. malzemeleri sınav öncesinde dezenfekte ederek adaylara teslim etmektedir.
 24. BARTAŞ, İlgili KKD ve maske kullanmayan adayları sınava kesinlikle almamaktadır.
 25. BARTAŞ, teorik ve performans sınavı biten adayların sosyal mesafeye uyarak sınav alanlarını terk etmesini sağlamaktadır
 26. BARTAŞ, sınav alanında uygun yerlere ve sınav alanının giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirmektedir

 

4.3 AŞAĞIDAKİ HÂLLERDE ADAYIN SINAVI GEÇERSİZ SAYILIR

 1. Adayın başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmesi,
 2. Cevap kâğıdının teslim edilmemesi,
 3. Kopya çekildiğinin Değerlendirici tarafından tespit edilmesi,
 4. Toplu kopya çekildiğinin tespiti,
 5. Adayın yerine bir başka kişinin sınava girmesi,
 6. Sınav evrakına zarar verilmesi, soru ve cevap kâğıdının yırtılması, sınav materyallerinin zarar görmesi, sınavla ilgili evrak ve materyallerin görevlilere teslim edilmemesi, vb.