Sayfa 1 / 2

Sayfa 1

Kişisel Bilgiler

Birim Birleştirme

Sayfa 2

Başvuru Sahibi olarak,
 1. Bu formdaki tüm bilgilerin ve form ekinde sunduğum evrakların doğruluğunu, yeterlilik biriminin elde edilmesi için yeterlilik birimlerinin birleştirilmesine ilişkin BARTAŞ web adresinde ilan edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan düzenlemelerde ifade edilen şartlara uyacağımı,
 2. Başvurumun BARTAŞ tarafından değerlendirme sonucu onaylanması neticesinde sınava kabul edileceğimi,
 3. Personel Belgelendirme faaliyetlerinin gerektirdiği genel şartlara, yükümlülüklere uyacağımı ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi vereceğimi,
 4. Hileli sınav teşebbüsünde bulunmayacağımı, katılacağım sınavların soruları ve cevapları ile üçüncü tarafla herhangi bir bilgi paylaşımı yapmayacağımı, paylaştığım takdirde BARTAŞ tarafından konuya ilişkin yasal işlem başlatma hakkının olduğunu kabul ettiğimi,
 5. Kişisel bilgi ve verilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumuna aktarılacağını onayladığımı,
 6. Sınav ile ilgili bilgilendirme ve kurallarına uyacağımı ve BARTAŞ web adresi üzerinden takip edeceğimi ayrıca ilan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunacağımı,
 7. Sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasına izin vereceğimi,
 8. Belge almaya hak kazandığımda belge masraf karşılığını süresi dâhilinde yatıracağımı ve “Belgelendirme Sözleşmesini” imzalayacağımı,
 9. Yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanmadığım takdirde yatırdığım ücretleri iade talebinde bulunmayacağımı ancak BARTAŞ’ın bir yıl içinde aynı mahiyette sınav açmadığı takdirde ücret iade hakkımın bulunduğunu, sınav açtığı takdirde sınav ücreti ödemeden sınav hakkımın olduğunu ve bu sınavda da belge almaya hak kazanamadığım takdirde ücret iade hakkımın bulunmadığını,
 10. Sınavdan önce tarafıma karşı belirtilen sınav kurallarına uyacağımı aykırı davranışımın tespiti edilmesi halinde sınavımın geçersiz sayılacağını,
 11. Belge almaya hak kazanmış olsam dahi verdiğim bilgi ve verilerimin doğru olmaması durumunda almış olduğum belgenin iptal edileceğini ve bu konuda BARTAŞ’dan maddi ve diğer hiçbir talebimin olmayacağını,
 12. Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuat ve düzenlemelerine uygun davranacağımı,
 13. Sınav ve Belgelendirmeye ilişkin itirazlarımı olay tarihinden itibaren beş gün içinde yapacağımı aksi takdirde yapacağım itirazın incelemeye tabi tutulmayacağını,
  KABUL VE TAAHHÜT EDERİM.